Kdo je to investor

Investor je subjekt, který vynakládá vlastní prostředky nejen za účelem vlastního obohacení, ale také v rámci veřejného zájmu či zájmu jiné osoby. Investor může mít spoustu forem. Může se jednat o bankovní dům, investiční fond, penzijní fond nebo fyzickou osobu. Rozhodnutí investovat obvykle doprovází i zvažování o míře rizika a o případných budoucích ziscích. Investor se nemusí na koupi podílet celou částkou, ale může být pouze jedním z podílníků.

Výsledek obrázku pro Kdo je to investor