Co jsou to zemní práce

Mezi zemní práce se řadí všechny práce, které souvisejí s pohybem zeminy na staveništi: odvoz zeminy, výkopy stavební jámy k základové spáře. Zemní práce pro RD se dělí na přípravné zemní práce, hlavní zemní práce a dokončovací zemní práce.  Jedná se například hloubení stavební jámy nebo šachty, výkopy. Zemní práce jsou prováděny od zahájení stavby až do jejího konce, kdy se zakončuje úprava stavby zásypovými a srovnávacími pracemi. Pak už následují terénní úpravy. Zemní práce se provádí za pomoci různých strojů s rozličnou velikostí. Základem jsou rypadla, nakladače, dozery. Část zemních prací se musí dodělávat ručně. Stroje musí pracovat v takové vzdálenosti od okraje svahu nebo výkopu, aby nedošlo k jeho pádu do hloubky, případně nebyl zasypán. Vzdálenost okraje se přesně stanovuje v technologickém postupu. 

                                      Výsledek obrázku pro Co jsou to zemní práce