Co jsou to zdící prvky

Zdící prvky jsou materiály na stavbu budov. Vybrat si je možné z mnoha materiálů jako je beton, sendvičové panely, zdivo, tvárnice, komplexní stavební systémy, které vyžadují přesné dodržení technologického postupu doporučeného výrobcem. Specifikace pálených zdících prvků shrnuje evropská norma EN 771-1. Patří mezi ně pálené zdící prvky pro použití v chráněném a nechráněném zdivu.  Zdivo vzniká seskupením zdicích prvků uložených dle stanoveného uspořádání, zpravidla se spojují maltou. Zdící prvky jsou také pálené keramické a vápenopískové cihly, kamenné kvádry či prvky z umělého kamene. Nepatří sem nepálené cihly a neopracované kamenné prvky. Vybrané zdící prvky ovlivňují stabilitu i klimaticou pohodu, životnost a hodnotu celého domu. Během užívání domu se nedá zdivo vyměnit, proto je třeba vybírat na stavbu domu vhodný materiál. 

                                            Související obrázek