Co jsou to výplňové krokve

Výplňové krokve fungují jako fixační body. Jsou to prvky řeziva, které se osazují v pravých úhlech mezi vazníky.