Co jsou to technická zařízení budov

Technická zařízení budov jsou oborem profesí a zařízení, které souvisí se stavebnictvím. V TZB jsou zahrnuty veškeré vnitřní instalace - vytápění, vzduchotechnika, klimatizace, chlazení, rozvody plynu a vody, dále odpady a kanalizace a centrální vysavače.  Patří sem i elektrotechnické rozvody  a veškeré technické zařízení v budovách. Tyto profese a zařízení mají za úkol zabezpečovat technické prostředí staveb.  Součástí technického zařízení budov je  také hospodaření  s různými formami energie.  Technická zařízení budov zahrnuje obory instalatér, plynař, topenář.  Absolventi tohoto oboru najdou své uplatnění při povolání stavebního technika se zaměřením na technická zařízení budov. Pracovat může v pozicích stavebního technika projektanta, stavebního technika mistra, stavebního technika realizace investic a mnoha dalších. 

                                                Související obrázek