Co jsou to stavební úpravy

Pod pojmem stavební úpravy se ukrývá takový typ úprav, kdy je zachováno vnější půdorysové i výškové ohraničení stavby jako je tomu u přestavby, vestaveb, vnitřního vybavení staveb, ale také při podstatné změně vzhledu dané stavby či staveb. Stavební úpravy, tedy rekonstrukce vyžadují důkladnou přípravu, zejména co se týče postupu prací v souladu s platnou legislativou a požadavky stavebního úřadu. Pojem stavební úprava je zahrnut v zákoně a spadají do něho zmíněné rekonstrukce spočívající v modernizaci domů, bytů, bytových domů i nebytových jednotek.  Při stavebních úpravách dochází k situacím, kdy je nutné stavební povolení, postačí ohlášení, případně není potřeba ani jedna z variant. Stavební povolení nevyžadují ty stavební úpravy, kdy se nezasahuje do nosné konstrukce budovy a zároveň se nemění  účel užívání stavby. Jedná se například o výmalbu pokojů, pokládku dlažeb nebo rekonstrukce starých podlah. 

                                     Související obrázek