Co jsou to sítě technického vybavení

Sítě technického vybavení  jsou nadzemní či podzemní vedení včetně armatur, zařízení a také konstrukcí na vedení, které zabezpečují napojení obcí, území, části obcí a staveb k jednotlivým druhům technického vybavení.  Stavby musí být napojeny na zdroj vody nebo vodovod, zařízení pro zneškodňování odpadních vod, sítě energií a potřebných komunikací. Jedná se například o kabelové vybavení, potrubí, kterými se vedou energie, produkty,  data a telekomunikace. 

                               Výsledek obrázku pro Co jsou to sítě technického vybavení