Co jsou to sítě inženýrské

Inženýrské sítě zajišťují přívod elektřiny, vody, plynu či kanalizací na pozemek.  Přítomnost inženýrských sítí na pozemku znamená ochranné pásmo, naopak nepřítomnost inženýrských sítí znamená  zpoždění a prodloužení stavby. Při nákupu pozemku hrají inženýrské sítě nezbytnou roli.  Nejsou - li inženýrské sítě na pozemku, je třeba se ještě před nákupem ujistit, kolik bude jejich napojení stát a zda je možné.  Nákup levného pozemku pro rodinný dům se může  značně prodražit. 

                                                           Související obrázek