Co jsou to pseudoslohy

Pseudoslohy jsou napodobeniny starších slohů. Jedním z příkladů je neogotika a novogotika.  Pseudoslohy byly doménou architektů a umělců v 19. století. Pseudosloh neboli eklekticismus je v obecné rovině nazýván jako způsob tvorby čerpající z cizích děl a vozů. Tento styl odkazuje k historickým obdobím a umožňuje spojovat znaky  jednotlivých neostylů. Po pseudoslohu nasledovala secese.

                         Výsledek obrázku pro Co jsou to pseudoslohy