Co jsou to protipožární dveře

Protipožární dveře jsou dveře opatřené speciální konstrukcí, která zabrání rychlému šíření plamenů, kouře i tepla. Protipožární dveře se dělí do skupin podle požární odolnosti. Požární odolností se pak označuje časový úsek, po který odolají plamenům i vysokým teplotám. Protipožární dveře jsou určeny do bytů, domů i kancelářských budov. Z hlediska kritérií požární odolnosti CŠN 730810 dělí na EW – omezující požár, u kterých je sledováno množství sálavého tepla vyzařující z povrchu na straně odvrácené od požáru. El – bránící požáru u kterých se na straně odvrácené od požáru sleduje jejich povrchová teplota. Proti požární dveře pomohou ochránit majetek a jsou zákonem stanovenou normou pro kolaudaci bytu. Protipožární dveře do bzyu musí být opatřeny požárními uzávěry, které zamezí volnému šíření ohně. Protipořární dveře chrání rovněž únikové východy.