Co jsou to nosné stěny

Za nosné stěny se považují zdi, které nesou mnohem více, než  vlastní váhu. Její šířka je závislá na použitém materiálu i celkové tuhosti objektu. V některých případech je poměrně obtížné poznat nosnou zeď, především pokud se jedná o staré objekty, které mají všechny zdi stejně široké. V případě, že si není majitel domu jist, je lepší povolat statika. Při zasahování do nosných zdí může vyvstanout  řada problémů, které ohrozí stavbu. Při přístavbě nemusí nosná zeď udržet váhu přístavby. Nosné zdi ohrožuje také vlhkost nebo například vyřezávání otvorů pro okna a dveře. 

                       Výsledek obrázku pro Co jsou to nosné stěny