Co jsou to limity využití území

Limity využití území definuje stavební zákon jako omezení změn v území z důvodů ochrany veřejných zájmů vyplývajících z právních předpisů nebo stanovených na základě zvláštních právních předpisů nebo vyplývajících z vlastností území.  Díky těmto limitům může uživatel vidět všechna omezení pro stavební činnost v území, například na území s památkovou a archeologickou ochranou není možné postavit obchodní dům, apod. 

Výsledek obrázku pro Co jsou to limity využití území