Co jsou to lepené dřevěné vazníky

Lepené dřevěné vazníky jsou nosníky, které jsou složeny z klížených prken.  Zastřešení pomocí vazníků z lepeného dřeva jsou vhodné především pro velké objekty s rozpětím nad 30 m, ale své využití nachází i na objektech malých. 

Zastřešení pomocí lepených dřevěných vazníků uspokojí požadavky i těch nejnáročnějších uživatelů. Tyto vazníky mohou mít nosnou i pouze estetickou funkci. 

Výsledek obrázku pro lepené dřevěné vazníky