Co jsou to konstrukce hrázděných staveb

Konstrukce hrázděných staveb vychází z dřevěné kostry, která funguje jako nosný prvek. Dále se skládá z příhrady, které jsou vyplněny buďto stavebními deskami nebo mnohem častěji zdivem. V našich končinách se hrázděné stavby běžně nevyskytují, i když na území, kde před válkou žili Němci, se jich pár zachovalo. Země, kde se nachází největší počet hrázděných staveb, je rozhodně Německo, ale poměrně dost se jich dá najít i v Anglii, respektive ve Francii.

                                                       Související obrázek