Co jsou to koeficienty

Koeficienty jsou směrnicemi, které určují, jakou intenzitou se má využívat dané území. Díky nim dokážeme vyjádřit vztah mezi účelovými jednotkami, například žáky ve škole, a velikostí dané plochy. Běžně se používají koeficienty zeleně, podlažní plochy či obestavěného prostoru, které fungují na stejných principech.