Co jsou to fosilní paliva

Fosilní paliva jsou dnes stále nejpoužívanějším typem paliv na planetě. Jedná se o suroviny, které jsou tvořeny odumřelými rostlinami a těly živočichů. Mezi fosilní paliva řadíme ropu, zemní plyn nebo uhlí. Jejich největším negativem je, že pomalu ale jistě docházejí. Ztenčující se zásoby nerostných surovin tak nutí mnohé státy, aby svou energetickou potřebu začaly spojovat 
spíše s obnovitelnými zdroji než s fosilními palivy.

Související obrázek