Co jsou to estetické požadavky na využívání území

Estetické požadavky na využívání území jsou dohodou mezi dvěma stranami, která udává podmínky, za kterých je možné vybudovat novostavbu v dané lokalitě. Mnohdy je architekt nucen do projektu navíc zakomponovat další estetické prvky, například v podobě stromů, které pomohou sjednotit architektonický ráz s okolním prostředí. Často se tak děje v chráněných krajinných oblastech nebo v těsné blízkosti architektonických památek.

                                                               Výsledek obrázku pro Co jsou to estetické požadavky na využívání území