Co jsou to emise

Slovo emise doslova znamená „vypouštění“. Tento termín se běžně používá ve finanční sféře i ve fyzice, ale největší popularitu si emise získaly spojením s ekologií. V tomto případě jde hlavně o vypouštění škodlivých látek z různých zdrojů do atmosféry. Mezi nejčastějšími tvůrci emisí jsou klasické benzínové automobily či továrny, které škodlivé částice vypouštějí z komínů. Dnes je ve vyspělých státech běžně stanoven emisní limit, který nesmí být překročen. Množství emisních látek se počítá v mg/hod/měsíc/rok.

                                                                              Výsledek obrázku pro emise