Co jsou to dutinky, drážky

Dutinky se dají používat v mnoha odvětvích. Užívají se i při elektroinstalacích, kde slouží jako
koncovka měděných kabelů. Vyrábí se z galvanické mědi a používají polypropylenové, respektive
polyamidové izolace. Drážky jsou užitečné hlavně v případech, kdy je potřeba vyrobit rozebiratelný
spoj. Jedná se například o pero nebo o drážkovaný konec hřídele. Rozlišujeme je na pravoúhlé,
úhlové a tvarové drážky.

                                                            Výsledek obrázku pro dutinky, drážky