Co jsou obnovitelné zdroje

Obnovitelné zdroje jsou přírodní zdroje s přirozenou obnovou. Tyto zdroje pak mají schopnost se obnovovat částečně nebo úplně. Jedná se o projev přirozených geofyzikálních a kosmických zdrojů energie.  Obnovitelné zdroje jsou vítr, voda, sluneční paprsky, bioplyn, biomasa a řada dalších. V určitém množství jsou dostupné prakticky neustále, čímž se liší například od fosilních paliv.  Obnovitelé zdroje mají pouze minimální dopad na životní prostředí. 

Výsledek obrázku pro Co jsou obnovitelné zdroje