Co je to žumpa

Žumpou nazýváme bezodtokovou nádrž určenou k zachytávání odpadních vod z domácnosti. Žumpa se využívá v místech, kde není vybudován kanalizační systém nebo napojení na stokovou síť s čističkou odpadních vod. Žumpa se vyrábí nejčastěji ze železo-betonu, kde je železem tvořen skelet celé žumpy. Díky kvalitnímu betonu je zajištěna její voděodolnost. Setkat se lze i s plastovou žumpou, která má nízkou hmotnost, ale je často nutné ji obezdít, aby ji nevynášela na povrch spodní voda. Žumpa se vyrábí jednokomorová, dvou a tříkomorová, v různých objemech. Tříkomorová žumpa se využívá pro septiky. Při výběru žumpy je potřeba zohlednit kolik lidí ji bude využívat, jaká je průměrná denní spotřeba vody v litrech na jednu osobu a denní interval pro vyvážení žumpy. Žumpa musí být certifikována s potvrzením o vodotěsnosti, aby ji příslušný stavební úřad zkolaudoval. 

                                                        Výsledek obrázku pro Co je to žumpa