Co je to životnost stavby

Životnost stavby je velmi důležitá veličina především při oceňování staveb. S životností je úzce spojeno opotřebení. Přesná životnost u stavby stanovit nelze. Rozděluje se na životnost ekonomickou, technickou, morální i právní. Technická životnost je úzce spojena s jednotlivými konstrukčními prvky, jejich funkčností. Každá stavba se skládá z mnoha materiálů a prvků, které mají rozličnou životnost.

Životnost stavby je ovlivněna způsobem založení stavby, návrhem a konstrukčním řešením, technologickým provedením, způsobem a intenzitou užívání stavby, prováděním či neprováděním pravidelné údržby, prováděním generálních oprav nebo modernizací. Důležitým pojmem je předpokládaná životnost. Tu lze předpokládat díky znalosti konstrukcí a použitých materiálů. Například u kvalitně provedené obytné stavby lze počítat životnost až na 300 let, u veřejných budov i 400 a více. U dřevostavby je to okolo 100 let. 

                                        Výsledek obrázku pro Co je to životnost stavby