Co je to životní prostředí

Životní prostředí nás obklopuje všude kolem. Je to přírodní i uměle vytvářené okolí, ale do životního prostředí patří i sociální složka okolí. V zájmu všech lidí by mělo být co nejpozitivnější působení na životní prostředí a minimalizování negativních vlivů, jako jsou emise, odpady, likvidace přírody.

Mnoho výrobků nese označení, že jsou šetrné k životnímu prostředí, a mnoho lidí si již podle toho jednotlivé produkty vybírá. Například u domů, garáží a dalších staveb není pro životní prostředí důležitý pouze samotný materiál, z něhož jsou vyrobeny, ale také technologie, pomocí kterých výrobky vznikají. U budov jde dále také o kvalitní zateplení, které šetří spotřebu energie, což má na kvalitu životního prostředí také velký vliv. 

Výsledek obrázku pro Co je to životní prostředí