Co je to zemní vlhkost

Zemní vlhkost jsou spodní vody, které působí na stavbu pod jejími základy. Zemní vlhkost vytváří kapilární voda, ale stavbu ohrožuje také gravitační voda a podzemní voda. Pro návrh izolace domu před touto vlhkostí se vypracovává geologický a hydrogeologický průzkum , který určí složení a tlouštku geologických vrstev, stlačitelnost a únosnost základové půdy, propustnost zeminy a také umístění hladiny podzemní vody.  Pro izolaci stavby před zemní vlhkostí e použivá izolace z asfaltových pásů nebo PVC folie. Domy nejvíce poškozuje zemní vlhkost v podobě kapalné, plynné, ale také v pevném skupenství. Existuje několik sanačních technologií, které zabrání působení vlhkosti na stavbu. Nejčastěji se používají injektáže nebo podřezání zdiva. 

                        Výsledek obrázku pro Co je to zemní vlhkost