Co je to zemní plyn

Zemní plyn je fosilní palivo, hořlavý plyn. Hlavní složkou je methan. Těží se z porézních sedimentárních hornin, které jsou uzavřeny v strukturních pastech, podobně jako ropa. Nachází se samostatně, případě s ropou či černým uhlím. Je využíván jako zdroj vodíku, který je použit při výrobě dusíkatých hnojiv. Díky metanu má v porovnání s ostatními fosilními palivy nejmenší podíl CO2 a je považován za velmi ekologické palivo. Do vozidel se používá ve stlačen či zkapalněné podobě.  Zemní plyn je sám osobě bez zápachu, proto je do něj přidáván některý z páchnoucích plynů. Je tak možné čichem zjistit koncentraci ve vzduchu, která je větší než 1 %. Používá se pro chemický i palivový průmysl. Zemní plyn vzniká v přírodě biogenicky bakeriálním rozkladem organických hmot, termogenicky s ropu nebo anorganicky s tuhnutím magmatu. 

                                         Výsledek obrázku pro Co je to zemní plyn