Co je to zemědělská kultura

Zemědělská kultura je evidence využití půdy podle uživatelských vztahů. Druhem zemědělské půdy je orná půda, travní porost, úhor, trvalý travní porost. Trvalou kulturou jsou vinice, chmelnice, ovocné sady, školka, rychle rostoucí dřeviny. Do ostatní kultury se zahrnují zalesněné půdy, rybníky, mimoprodukční plochy, atd.  Zemědělská kultura se chápe jako zúrodnění půdy a pěstování užitkových rostlin. V případě pěstování jedné rostliny na velké ploše jde o monokulturu. Lesní monokultury nejsou vhodné pro znehodnocování zemědělské užitnosti půdy a neodolnost. Zemědělskou kulturu zastupují rostlinné druhy pěstované na zemědělské půdě, plocha zasetá či osázená kulturními rostlinami.

                                 Výsledek obrázku pro Co je to zemědělská kultura