Co je to železobeton

Železobeton se nazývá také jako železový beton. Jedná se o kompozitní materiál, který je tvořen betonem a ocelovou či železnou výztuží, která je do něj zalita při výrobě tak, aby při deformaci či zatížení rpvku byla natahována. Beton má vysokou pevnost v tlaku, ale velmi malou pevnost v tahu, proto se vyztužuje ocelí. U železobetonu musí být výztuž položena tak, aby byla minimálně 5 cm pod povrchem betonu. Ochráníte ji tak před korozí. Konstrukce výztuže musí co nejvíce bránit deformaci betonového dílce. U vodorovných nosníků s výztuž ukládá ve spodní části průřezu. U svislých konstrukcí je větší část výztuže po obvodu pilíře. Dohled nad zhotovením stavební konstrukce má vždy autorizovaný stavební inženýr nebo statik. Původně se železobetonové bunkry uplatňovaly i v armádě. 

Výsledek obrázku pro Co je to železobeton