Co je to zelená střecha

Zelená střecha je střecha, která je částečně nebo zcela pokrytá vegetací a půdou či pěstebním substrátem vysazovaným nad hydroizolační membránou. Střecha může obsahova kořenovou bariéru, odvodnění i zavlažování. Zelená střecha je doménou Islandu, Skandinávie, Kanady či USA. Konstrukční řešení domů se zatravněnou střechou je vymyšleno v severní Evropě. Konstrukce zelené střechy umí v chladném prostředí udržet teplo.

Zelená vrstva na střeše je dokonalým tepelným izolantem. Zelená střecha je velkým přínosem pro město co se týče ekologie. Produkuje dostatek kyslíku a oxidu uhičitý. Absorbuje škodliviny ze vzduchu, také zabrání v letních měsících přehřívání střech, pomáhá redukovat výkyvy teplot mezi dnem a nocí. Zelené střechy jsou obecně pokládány za nehořlavé, odlehčuje kanalizaci a zpomaluje odtok dešťové vody. Jedná se o konstrukčně náročnější řešení a je třeba počítat s nutnými menšími či většími údržbami. 

                                        Výsledek obrázku pro Co je to zelená střecha