Co je to žebro

Klenební žebro je architektonický prvek, který slouží k zaklenutí stropu, rozdělení tíhy střechy. Klenební pole se rozdělí obloukovitými žebry na menší plochy, které se pak vyzdí. Prostor mezi jednotlivými žebry je nazýván výplň a celý stropní celek klenba. V nejběžnějším případě křížov klenby jsou v jednom pli dvě žebra, které se uprostřed kříží. Tesaná kamenná žebra se v Evropě používaly v romnské architektuře, v gotice. V období renesance měly čistě ozdobnou funkci, kdy nemají nijaký technický účel. Klenební žebra se jako konstrukční prvky vyskytují u všech historických  budov. V 19.-20. století se začaly objevovat železobetonové a betonové klenby. Klenby se dělí na valené, klášterní, křížové. 

                                          Výsledek obrázku pro Klenební žebro je architektonický prvek, který slouží k zaklenutí stropu,