Co je to zdroj energie tepelného čerpadla

Tepelné čerpadlo je alternativním zdrojem energie, který čerpá teplo z okolního prostředí, kterým je voda, vzduch nebo země a převádí jej na vyšší teplotní hladinu, kterou následně účelně využije pro vytápění nebo přípravu teplé vody. Aby došlo k přečerpání tepla na vyšší teplotní hladinu je nutné dodat určité množství energie. Zdrojem energie u tepelného čerpadla je  zpravidla elektřina, která pohání kompresor. Běžné tepelné čerpalo dodá v případě ideálních podmínek 3 – 4x více tepla než spotřebují elektřiny. Tepelné čerpadlo stejně jako jiné spotřebiče určené pro vytápění a ohřev vody energetickými štítky. Smyslm je zajistit snížení spotřeby energie a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů. 

                                       Výsledek obrázku pro Co je to zdroj energie tepelného čerpadla