Co je to zazelenění střechy

Zelené střechy jsou vhdoné nejen pro ekologické aktivisty. Zazelenění střechy má celou řadu výhod, navíc se jedná o na pohled velmi atraktivní řešení. Dělí se na extenzivní a intenzivní ozelenění. Extenzivní ozelenění je velmi jednoduché, využívá se nenáročných květin a travin. Intenzivní se na opak využívá tam, kde je možné na střeše pěstovat stromy i keře. Základem pro zazelenění střechy jsou stavební materiály Liapor, Liadrain a Liaflor. Důležité je, jakou nosnost má střešní konstrukce, jaký účel využití bude zelená střecha mít. Zelené střechy prodlužují životnost hydroizolační vrstvy, chrání střechu před UV paprsky a extrémními teplotními rozdíly. Zelené střechy zlepšují tepelnou izolaci stavby, to zapříčíní výrazné snížení nákladů potřebných na vytápění stavby nebo na její klimatizování. Snižuje také odtok srážkové vody a to až o 50%. Srážková voda tak odtéká postupně. Je nutné dodržovat správnou skladbu jednotlivých vrstev na hotové střeše. Pro zazelenění střech se používají trvalky nebo traviny, které mají schopnost úspěšně odolat suchu. Výška zeminy je pak 12-20 cm. Ozelenit lze také  přístřešek na auto nebo garáž

                                            Výsledek obrázku pro Co je to ozelenění střechy