Co je to zastavěný stavební pozemek

Zastavěný stavební pozemek je pozemek, který je evidován v katastru nemovitostí jako stavební parcela a další pozemkové parcely zpravidla pod společným oplocením, které tvoří souvislý celek obytných a hospodářských budov.  

Výsledek obrázku pro Co je to zastavěný stavební pozemek