Co je to zastavěná plocha pozemku

Zastavěná plocha pozemku je součet všech zastavěných ploch jednotlivých staveb. Rozumí se jí plocha ohraničená pravoúhlýmí průměty vnějšího líce obvodových konstrukcí všech nadzemních i podzemních podlaží do vodorovné roviny. Započítávají se zde i plochy lodžií a arkýřů.  U poloodkrytých je zastavěná plocha vymezena obalovými čarami vedenými vnějšími líci svislých konstrukcí do vodorovné roviny. Zastavěná plocha pozemku se v různých právních předpisech definuje různě.  Zastavěná plocha pozemku se vypočítá tak, že promítneme vnější líc obvodových konstrukcí do vodorovné roviny. Musí zahrnovat všechny obvodové konstrukce včetěn nadzemí a suterénu. Zastavěná plocha pozmeku se řeší v souvislosti s územním plánem. Jedná se o poměrové vyjádření zastavěné plochy k celkové ploše pozemku. Nutno podotknout, že si každý úředník vykládá pojem zastavěná plocha pozemku jinak. 

                                       Výsledek obrázku pro Co je to zastavěná plocha pozemku