Co je to zaměření stavby

Zaměření stavby je prováděno na již postaveném objektu, stavbě a slouží k získání jeho přesné polohy, jejíž obrys se zanese do katastrální mapy.  Pro vyznačení budov do katastru nemovitostí se vyhotovuje geometrický plán, který současně slouží jako jeden z podkladů pro kolaudaci dané stavby.  Zaměření stavby je často také podkladem pro získání úvěru. Zaměření stavby provádí geodeti, kteří disponují moderní měřící technikou a kvalitními grafickými programy.  V případě každé grafické změny v katastru nemovitosti se zpracovává nový geometrický plán. Zaměření stavby se provádí nejen po dokončení, ale také v případě přístavby, změny hranic pozemku, rozdělení pozemků, atd. 

                                            Související obrázek