Co je to základová vana

Základová vana je určena k ochraně suterénu v případě, že zasahuje pod úroveň hladiny spodní vody. Vytváří se z vodotěsného betonu. Nazývá se také jako hydroizolační vana.  Její výhodou je, že chrání sklepy, suterény a podzemní prostory před poškozením v důsledku vnikání vlhkosti či spodní vody. Vodonepropustný beton na základovou vanu je navržen tak, aby odolal tlakové vodě. Návrh této betonové směsi musí být velmi pečlivý. 

Vana se používá ve střední Evropě a Německu již pod desítky let. Minimální tloušťka betonu je 250 mm pro stěny a desky. Jedná se o léty prověřenou hodnotu. Klíčovým prvkem pak je stupeň vyztužení, což omezí vznik případných trhlin. Vana nabízí ideální rozložení napětí v základové spáře. Projektant musí předem stanovit jednu z pěti tříd požadavků na vnitřní prostředí, v závislosti na třídách tlaku podzemní vody. 

                                  Související obrázek