Co je to základová spára

Základová spára je vodorovná rovina, kde se stýká se zeminou základ. Musí být umístěná v nezámrzné hloubce, proto je její minimální hloubka pro založení 80 cm pod upravovaným terénem. Hloubka spáry se odvíjí také od lokality umístění budoucí konstrukce. Do základové spáry se přenáší zatížení z vrchní stavby. Veškeré zatížení je přenášeno na základovou půdu. Na základovou spáru se klade beton, izolace a na to přijde vlastní základová konstrukce. Ochrana základové spáry před rozšlapáním vyžaduje, aby v soudržné zemině končilo strojní hloubení nejméně 0,2 m na základovou spárou, která se pak těsně před betonováním odkryje ručně. Základovou spáru není vhodné odkrývat před zimou, aby zemina nezmrzla a pak při tání nerozbředla. 

                                            Výsledek obrázku pro Co je to základová spára