Co je to žádost o stavební povolení

Žádost o stavební povolení je požadavek na vydání stavebního povolení na určitém pozemku. Stavební povolení je potřeba u některých druhů staveb i při rekonstrukci. Žádost o stavební povolení se podává u příslušného stavebního úřadu prostřednictvím vyplněného formuláře. Stavební povolení je dle zákona potřeba u rekonstrukcí, kde se zasahuje do nosných konstrukcí, které mohou negativně ovlivnit vzhled domu či požární bezpečnost a v případě památkově chráněných budov. Dále je nutné u novostavby domu či chaty de zastavěnou plochou více než 150 m2 a více než dvěma nadzemními podlažími, sklepem hlubším než tři metry. Žádost o stavební povolení se podává i u septiku, čističek odpadních vod, velkých skleníků, apod.

                                    Výsledek obrázku pro Co je to žádost o stavební povolení