Co je to žadatel

Žadatel je osoba podávající žádost o dotace, příspěvek či jinou  podporu. Například žadatelé o dotace na stavební opatření vedoucí k energetickým úsporám jsou vlastníci a stavebníci budov, fyzické i právnické osoby, které rodinný dům budou užívat po 15 let k bydlení či jeho poskytování. Osoba musí být vždy způsobilá k jednání. Žadatel je osoba, která žádá o územní rozhodnutí, stavební povolení, změnu využití budov, apod. 

                                      Výsledek obrázku pro Co je to žadatel