Co je to zachytávač sněhu

Zachyytáváč sněhu pomáhá zachytávat tající a padající sníh ze střech. Rozhodnutí, kde a jak umístit v ploše střechy zachytávač sněhu se musí podílet projektant i realizační firma a investor. Rozhodující pro použití zachytávače sněhu je především bezpečnostní hledisko. Určuje to norma ČSN 73 19 01 a navrhuje jejich umístění především s ohledem na bezpečnost a ochranu zdraví. Sněhové zachytávače se umisťují tam, kde hrozí pád sněhu ze střechy a jsou ohroženi chodci či okolní konstrukce,  tam, kde se sníh hromadí vlivem jeho posunu po střeše, tam kdesněhové zachytávače drží sníh po celé ploše střechy.  Zachytávač sněhu zabraňuje pádu sněhu ze střechy, funguej jako zábrana a ochrana prvků, které vystupují nad rovinu střechy, rozráží sjíždějící sníh. Aspektem je tvar a sklon střechy, sněhová oblast a umístění konkrétního objektu. Podle tvaru se zachytávač sněhu dělí na univerzální, tyčový, lopatkový, s dřevěnou kulatinou, mřížový nebo jako protisněhový hák. 

                                                   Výsledek obrázku pro Co je to zachytávač sněhu