Co je to xylolitová podlaha

Xylolitová podlaha je bezespárová podlaha, která se vyrábí z dřevěných pilin a pojiva. Nepřítelem xylolitové podlahy jsou vlhko a horko. Piliny, které jsou v ní obsažené vlhkem bobtnají, větším teplem naopak vysychají a smršťují se.  Následkem pak je vznik trhlin, dutin a vypuklin. Ty lze zacelit tmelem, který se skládá z kostního klihu, jemných pilin, plavené křídy a barviv. Na opravu se nehodí sádrová a cementová malta. Xylolitová podlaha byla hojně využívána v před padesáti lety, zatímco dnes se téměř nepoužívá.  Základem byla stavební hmota, která vznikla smícháním kysličníku hořečnatého a roztoku chloridu hořečnatého s přidáním jemnozrných organických plnidel a barviv. Podlaha se používala jako podklad pro linolea, na potahování stěn a schodů v interiérech. Nanášela se na podkladový beton,cihly i dřevěnou podlahu. Vrchní vrstva byla přírodní nebo barevná. 

Výsledek obrázku pro Co je to xylolitová podlaha