Co je to vzpěradlo

Jako vzpěradlo se označuje statický a konstrukční systém, který se používá pro nosné konstrukce , zejména krovů a mostů. Vzpěradlo je druh prutové konstrukce s kloubovými nebo tuhmi styčníky. Šikmé vzpěry pak podpírají vodorovný nosný prvek ve více bodech a zkracují jeho rozpětí.  Použití vzpěradla zajistí vyšší únosnost nebo překonává větší rozpětí. U krovů lze tímto způsobem získat další využitelný prostor pod hambalkem. Je vhodný pro obytné podkroví. 

Podobnými prvky jsou věšadlo a vzpínadlo.  Využívá se řada různých spojů – u krovů a dřevěných konstrukcí jsou to tesařské spoje, ze statického hlediska pak kloubové styčníky.  U betonových mostů jsou vzpěry připojeny k vodorovnému trámu vetknutím.  Vzpěradlo se podle způsobu podezření a rozmístění vzpěradel dělí na jednoduché, kdy se vzpěry setkávají uprostřed rozpětí vodorovného trámu a dvojité, u kterého je trám podepřen vzpěrami ve dvou místech, mezi nimi je krátký nosník a dále trojité, které je kombinací dvojitého a jednoduchého vzpěradla. Vodorovný trám je zde podepřen ve třech bodech.