Co je to výztuž

Výztuž nebo výztužná vložka, měkká výztuž, to jsou pojmy, kterými se označují kruhové ocelové tyče, které se vkládají do betonu, čímž se zvýší  jejich únosnost a snižuje deformace. Tímto způsobem se vyrábí železobeton. Podmínkou je dokonalá soudržnost, která je u kruhových výztuží zajištěna například netvarovanými výstupky.  Nejznámější výztuží jsou tzv. Kari sítě, které se používají pro vyztužení deskových nebo stěnových konstrukcí, které jsou méně náročné.  Podobně se využívají i příhradové nosníky. Výztuže musí být v souladu s evropskými normami. Výztuže se označují slangově jako roxor, byl původně jeden typ profilu betonářské výztuže, který se využíval v 30. - 50. letech 20. století.