Co je to výstupní čára

Výstupní čára je pomyslná čára spojující přední hrany schodišťových stupňů v teoretické ose výstupu.  Výšky stupňů jsou v jednom rameni stejné, šířky jsou stejné vždy na výstupní čáře. Sklon je u bytových a občanských staveb maximálně  35 stupňů.  Tříproudá schodišťová ramena s průchozí šířkou nad 1801 mm mají výstupní čáru uprostřed schodišťového ramene, aby se využil pro pohyb  na schodišti co největší prostor.  U čtyřproudového ramene je poloha výstupní čáry podle toho jaká je pochozí šířka schodišťového ramene.  U točitého schodiště se výstupní čára umisťuje 300 mm od vnějšího okraje zakřivení ramene.  Norma ČSN 73 4130 určuje, že na výstupní čáře schodišťového ramene musí mít stupeň navržený rozměr. U stupňů se zakřivenou výstupní čárou se šírka stupně měří jako těitiva oblouku v místě průsečíku výstupní čáry s hranami vzájemně navazujících stupňů.