Co je to výstavba

Výstavba je prostorově ucelená  nebo technicky samostatná či účelově určená část stavby. Pojmu objekt se užívá pro prostorově, funkčně a technicky  definovaný celek na úrovni stavby či její části, případně pro celek, který s výstavbou souvisí.  Výstavba je například sociální, kdy se jedná o nemovitosti určené pro sociálně  slabší obyvatele, investiční výstavba – řada objektů určených pro pořízení dlouhodobého majetku. Jedná se o pořízení rozsáhlého majetku, jedná se o finančně náročné řešením. Zdrojem financí je vlastní kapitál podniku, případně úvěry, emise obligací nebo vydávání cenných papírů.  Modulární výstavba nabízí rychlost,  ekonomickou úspornost a také mobilitu i komfort . Mobilní domy jsou v posledních letech velmi oblíbené, například jako dočasné řešení při stavbě klasického zděného domu.