Co je to výstavba podkroví

Výstavba podkroví umožňuje získat další obytný prostor. Plocha střešních či vikýřových oken má tvořit minimálně 1/3 půdorysu. Výstavba podkroví zahrnuje  důkladné prověření toho, zda je prostor vhodný pro bydlení, je třeba zkontrolovat také krovy. Nejlépe se pro výstavbu podkroví hodní prázdné soustavy, kdy projektantovi nepřekáží žádné sloupky a je mu umožněno využít pod střechou zcela otevřený prostor. Výstavba podkroví lze realizovat u střech se sklonem 35-55 stupňů. Čím je sklon střechy vyšší , tím lépe lze prostor podkroví využít. Ideální je sedlová či mansardová střecha, které mají dostatek místa s pochozí výškou, rovné štítové zdi, které přinesou při bydlení dobrý pocit. Výstavba podkroví se nemůže obejít bez kontroly domu statikem, který posoudí a vypočítá, zda zdi a stropy v nižších podlažích unesou nový podlažní byt.