Co je to výška okapu

Výška okapu je vzdálenost mezi povrchem terénu a okapem.  Optimální výška okapu je 150 – 180 mm.  V případě vazníků se příliš nízký okap nehodí pro malou únosnost. Je zde také malá účinná výška vazníku nad oporou.