Co je to výpočet výměr

Výpočet výměr je určení plochy mnohoúhelníků, které tvoří obraz jednotlivých pozemků. Výpočet je možné provádět rozkladem na jednoduché geometrické obrazce, jejichž obsahy se počítají podle vzorců. V případě, že známe souřadnice všech lomových bodů, se používá výpočet výměr ze souřadnic. Na základě známých ploch se provádí potom vyrovnání hranic nebo dělení pozemků. Výpočet rozkladem probíhá tak, že vhodně rozdělíme obrazec na trojúhelníky, lichoběžníky a čtyřúhelníky. Plochy jednotlivých obrazů se vypočtou a sečtou. Zpravidla se počítá dvojnásobná plocha a teprve potom se výsledný součet dělí dvěma.  Výpočet výměr se provádí s vhodně redukovanými souřadnicemi, přičemž redukce nemá vliv na výsledek. Obrazec musí být uzavřený, předepsaný ve směru hodinových ručiček. Při předpisu proti pohybu hodinových ručiček vyjde obsah záporný.