Co je to výměna

Výměna je převedení silových účinků stavebních dílců, které jsou přerušeny většími otvory, na sousední konstrukční prvek.  Známe například železobetonovou výměnu, kdy musí komínové těleso procházet stropní konstrukcí volně. Toho se dosahuje zkrácením nosníku a podepřením jeho konce železobetonovou výměnou, která obchází koínové těleso nebo jiný otvor v dané stavební konstrukci.