Co je to úprava dokončených staveb

Úprava dokončených staveb je název pro jejich rekonstrukce. V platném stavebním zákonu pojem rekonstrukce či rekonstrukční práce není zakotven, ale neznamená to, že by se na něj tato zákonná úprava nevztahovala. Stavební zákon pracuje s pojmem úprava dokončen stavby či stavební úprava . Při úpravě dokončené stavby jsou zachovány půdorysné i výškové ohraničení této stavby.  V případě, že se rozhodnete pro úpravu dokončené stavby, je potřeba si zjistit, na které stavební práce je vyžadováno stavební povolení či ohlášení a  na které nikoliv.  Nutné je stavební povolení tam, kde dochází ke změně vzhledu stavby, zásahu do nosných zdí konstrukcí.   V případě, že stavebník nedodrží zákon a nekomunikuje se stavebním úřadem, hrozí mu pokuta  až 200 000 Kč za rekonstrukci bez ohlášení a až 500 000 Kč za rekonstrukci bez stavebního povolení. 

                           Výsledek obrázku pro Co je to úprava dokončených staveb