Co je to údržba stavby

Údržba stavby je  práce, která  zabezpečí dlouhodobě dobrý stavby budovy. Je zákonem daná povinnost udržovat stavbu v  takovém stavu, aby neohrožovala obyvatele. V případě, že není stavba udržována, může být vlastníkovi stavby nařízena stavebním úřadem náprava. Náklady na údržbu stavby nese vlastník této stavby.  Údržba stavby zajistí její dlouhou životnost.  Správně prováděná údržba stavby napomáhá k bezproblémovému a především k bezporuchovému provozu. Snahou každého vlastníka je, aby z provozu stavby těžil maximální užitek.  Vlastník má povinnost udržovat stavbu tak, aby nedocházelo k požárům, hygienickým závadám a neutrpěl vzhled stavby. 

Výsledek obrázku pro Co je to údržba stavby